כריכת ספר סופרברנדס ישראל שנת 2019

עיצוב כריכת ספר סופרברנדס ישראל שנת 2019