קונספט ואסטרטגיה מיתוגית | בניית שפת מותג | עיצוב אריזות | מיתוג קופסא | מיתוג שקיות | עיצוב תוויות

מותג ״טבע אדיר״ של קנאמדיק

החל מ-2019

קונספט ואסטרטגיה מיתוגית | בניית שפת מותג | עיצוב אריזות | מיתוג קופסא | מיתוג שקיות | עיצוב תוויות

מותג ״טבע אדיר״ של קנאמדיק

החל מ-2019